Pokolenia do sieci. Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Popisane niedawno Polskie Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji i firm, które chcą wspierać rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Będzie działać m.in. na rzecz zdobywania cyfrowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i partycypacji cyfrowej w życiu publicznym.

Poza działaniami uczestników, które traktowane będą jako indywidualny wkład do Porozumienia, rozwijane będą takie formy działania jak:

 • prowadzenie listy oczekiwanych działań lub obszarów interwencji,
   
 • tworzenie katalogu dobrych praktyk, także europejskich itp. oraz promowanie ich,
   
 • zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego),
   
 • udzielanie wsparcia ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom związanym z rozwojem umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych, w tym także działania na rzecz zwiększania zasięgu wybranych, udanych inicjatyw itp.
   
 • inspirowanie dyskusji oraz koordynowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do celów Porozumienia,
   
 • pomoc w kojarzeniu współpracy pomiędzy uczestnikami Porozumienia,
   
 • organizowanie cyklicznie konferencji, a co dwa lata, naprzemiennie szczytów/zgromadzeń przeglądowych umiejętności cyfrowych.

– Dzielenie się i działanie razem – tego potrzebuje Europa i o to zabiegają minister Michał Boni i lider cyfryzacji w Polsce Włodzimierz Marciński – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes podczas inauguracji Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

– Liczę na współpracę, bo z wyzwaniami cyfrowego świata nikt nie da rady w pojedynkę – zaapelował minister Boni do instytucji, organizacji i firm, które chcą wspierać rozwój kompetencji cyfrowych Polaków w ramach nieformalnego zrzeszenia, jakim jest Porozumienie. Celem Porozumienia jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz zdobywania cyfrowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i partycypacji cyfrowej w życiu publicznym.

Minister podkreślał, że aby w pełni wykorzystać internet jako dobro cywilizacyjne, musimy wyeliminować lukę pokoleniową w korzystaniu z sieci. Z najnowszych badań Diagnozy Społecznej 2013 wynika, że prawie jedna czwarta Polaków nie ma dostępu do sieci, a wśród tych, którzy dostęp mają, aż 15 proc. z niego nie korzysta, między innymi z powodu braku umiejętności cyfrowych.

Prezentacja ministra Boniego

Minister Boni przedstawił pięć projektów, które są przykładem dobrych praktyk współpracy między organizacjami pozarządowymi, firmami i administracją publiczną – Latarnicy Polski Cyfrowej, Szkoła z Klasą, Małopolska Chmura Edukacyjna i Koalicja Dojrzałość w Sieci oraz porozumienie o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do internetu wszystkim bibliotekom publicznym w kraju.

– Mam nadzieję, że działania podejmowane w ramach Porozumienia będą służyły zwiększaniu kapitału społecznego i zaufania – powiedział Boni.

Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej podkreślała, że Polacy powinni być dumni z tych obiecujących projektów oraz z inicjatywy Porozumienia, które wpisuje się w europejską wielką koalicję na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym.

– Nowe technologie nie wystarczą, potrzebni są ludzie, którzy je rozumieją – powiedziała Kroes. Jej zdaniem pomimo rosnącego bezrobocia wśród młodych Europejczyków, w Europie do obsadzenia będzie w najbliższych latach nawet milion miejsc pracy, które powstaną w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Sygnatariusze Porozumienia złożyli na elektronicznej tablicy podpisy pod deklaracjami działań, które będą prowadzić w najbliższych latach. Porozumienie potrwa do 2020 roku, zgodnie z unijną perspektywą finansową, a ewaluacja prowadzonych działań będzie się odbywać co dwa lata.

Prezentacja Lidera Cyfryzacji

Porozumienie powołano 3 lipca 2013 w Pałacu Prezydenckim. Z jego inicjatywą wystąpili Michał Boni minister administracji i cyfryzacji oraz Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji, przy wsparciu grupy organizacji pozarządowych. Patronat nad inicjatywą objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

Jaka będzie szkoła przyszłości?

Polska oświata staje przed niepowtarzalną szansą wykonania cywilizacyjnego skoku. Aby stał się on faktem, szkoła musi przejść proces modernizacji. Jednym z jego filarów winno być upowszechnienie teleinformatycznego środowiska nauczania i uczenia oraz dydaktyki cyfrowej. Doskonałą okazją do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej nie rozwiązanym wciąż problemom przyszłości naszych szkół jest Konferencja "Miasta w Internecie".

Nikt nie ma wątpliwości, że polska szkoła musi przejść transformację, by nadążyć za cywilizacyjnymi zmianami technologicznymi. Tylko wtedy edukacja będzie skuteczna, a uczniowie opuszczający szkolne mury odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Problemom bardzo szeroko rozumianej edukacji poświęcone będą zarówno sesje plenarne, seminaria, jak i debaty oraz warsztaty Konferencji.
Nowością tegorocznego spotkania w Gdańsku, będzie możliwość wzięcia udziału w otwartych lekcjach pokazowych z wykorzystaniem metod i narzędzi dydaktyki cyfrowej. – Podczas trzech pokazowych lekcji nauczyciele będą mogli korzystać z narzędzi dydaktyki cyfrowej nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Lekcje odbędą się w pełni "cyfrowej klasie" wyposażonej w najnowszy sprzęt – zapowiada Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", dyrektor programowy Konferencji.

"CYFROWA SZKOŁA", CZYLI...
Nie mniej ciekawie zapowiada się sesja plenarna poświęcona ocenie rządowego programu "Cyfrowa Szkoła", organizowana współnie z redakcją "Gazety Wyborczej". – Z ust przedstawicieli polskiego rządu chcielibyśmy usłyszeć, jak do wymogów "Cyfrowej Szkoły" zostaną przygotowani nauczyciele. Naszym zdaniem bowiem, to na nich spoczywa główny ciężar i odpowiedzialność za powodzenie procesu transformacji polskiej oświaty – dodaje Krzysztof Głomb. – Najlepsze nawet i najnowocześniejsze narzędzia muszą być przecież wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nie przeszkolimy pedagogów i nie zmienimy ich mentalności, w szkołach nic się nie zmieni – argumentuje Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes "Miast w Internecie".
O ile jednak potrafimy sobie dobrze wyposażone placówki (m.in. dzięki "Cyfrowej Szkole"), o tyle nie wiadomo za bardzo, jakich zmian trzeba dokonać, aby ta "cyfrowa" szkoła nie była tylko przeniesieniem klasycznych zachowań nauczycieli w stosunku do uczniów. – Używanie nowych narzędzi ma sens jedynie wtedy, gdy równocześnie dojdzie do zmiany mentalnościowej i kompetencyjnej wśród nauczycieli – argumentuje Złotnicki. – Dlatego kluczowym elementem modernizacji polskiej szkoły jest nauczyciel – dodaje Głomb.
Dyskusja o "Cyfrowej Szkole" zapowiada się ciekawie również dlatego, że znamy już pierwsze efekty realizacji jej pilotażowego programu, który kosztował ok. 50 mln zł. – Teraz powinniśmy zastanowić się, w jaką stronę powinien się rozwijać. Tym bardziej, że realizacja właściwego programu potrwa do 2016 roku – kończy Krzysztof Głomb.

NIC O NAS, BEZ NAS, CZYLI... ZAPRASZAMY DO GDAŃSKA!
Do dyskusji na temat edukacji organizatorzy zaprosili m.in. przedstawicieli resortu edukacji, z podsekretarz stanu MEN, Joanną Berdzik, samorządowców, niezależnych ekspertów, pedagogów i nauczycieli akademickich. 17. Konferencja "Miasta w Internecie" odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Szczegółowe informacje o rejestracji i warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.17.kmwi.pl.

Podzielmy się Internetem!

Z usług Fona, społecznościowej sieci użytkowników routerów Wi-Fi udostępniających internet za pomocą domowych hotspotów, można skorzystać już w ponad 100 krajach świata. To także komercyjne przedsięwzięcie, którego partnerami są wiodące europejskie telekomy. O co chodzi? Kiedy będzie także u nas?

 

Fon to pierwsza sieć hotspotów o zasięgu globalnym, która obecnie może pochwalić się już ponad ośmioma milionami punktów dostępowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Pomysł Martina Varsavsky'ego, inicjatora powstania sieci Fon, by przy użyciu domowych routerów Wi-Fi ludzie dzielili się wzajemnie dostępem do internetu, zdobywa sobie coraz większą popularność. Jego istota jest prosta – każdy, kto na swoim domowym routerze Wi-Fi umożliwi korzystanie z internetu innym członkom społeczności Fon, sam będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z niego podczas wyjazdu do innego miasta lub kraju - wszędzie tam, gdzie Fon jest dostępny.

Fon istnieje od 2006 roku. Jednak mimo stosunkowo dużej dynamiki rozwoju, przedsięwzięciu groził upadek z powodu niewystarczającego zainteresowania usługą ze strony użytkowników laptopów, które wówczas dominowały na rynku przenośnych urządzeń mogących łączyć się z internetem. Sytuacja uległa diametralnej zmianie wraz z podbojem rynku przez smartfony – iPhone'y, telefony pracujące pod kontrolą Androida i innych systemów operacyjnych, a także coraz powszechniejsze obecnie tablety. Pamiętać trzeba, że część tabletów i telefonów, zwłaszcza z niższej półki, nie jest wyposażona w moduły 3G i bezprzewodowy dostęp do internetu jest możliwy jedynie za pośrednictwem połączeń Wi-Fi.

O tym, jak przystąpić do FON-a, kto może to zrobić, jakim sprzętem dysponować czytaj na stronie polskaszerokopasmowa.pl.


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki