Konferencja prasowa

konferencja prasowa projektu MEW@

21 lutego 2012 roku w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się konferencja prasowa projektu „MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji”, realizowanego w partnerstwie trzech gmin zachodniopomorskich: Nowe Warpno (lider), Gryfice oraz Międzyzdroje oraz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Dzięki realizacji projektu 90 rodzin, które zostaną objęte wsparciem (po 30 z każdej z trzech gmin) otrzymają nie tylko sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, ale przed wszystkim zdobędą nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, pozwalające na wzmocnienie ich pozycji i konkurencyjności na rynku pracy.

 POMOC WYKLUCZONYM

 Sytuacja materialna rodzin wybranych do projektu przez Ośrodki Pomocy Społecznej nie pozwala na realizację wielu zamierzeń życiowych, utrudnia rozwój własnych zainLeszek Tomasz Dorosz, Burmistrz Międzyzdrojówteresowań i start zawodowy. Nie pozwala również na zakup komputera i opłacanie dostępu do Internetu.

– Osoby te mogą jednak zabezpieczyć się przed wykluczeniem, jeśli otrzymają odpowiednią pomoc. Jedną z takich form pomocy jest zapewnienie im komputera z dostępem do Internetu, który pozwoli im na rozwinięcie kontaktów społecznych, kwalifikacji i zainteresowań oraz polepszenie sytuacji materialnej – powiedział na otwarciu konferencji prasowej Leszek Tomasz Dorosz, Burmistrz Międzyzdrojów.

 Anna Tyrała ze Stowarzyszenia zwróciła na kluczowy aspekt wszelkich działań zorientowanych na walkę z wykluczeniem cyfrowym i społecznym – edukację.

 - Bez odpowiednio profilowanych programowo działań wprowadzających ludzi w cyfrowym świat i szkoleń samo przekazanie sprzętu nie wystarczy, by mogli świadomie korzystać z Internetu i nowoczesnych mediów. Chcemy tym ludziom dać szansę przynajmniej zapoznania się w nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, ale przede wszystkich chcemy im pomóc przełamać barierę mentalną, która nie pozwala im „przekonać się” do korzystania z komputera i Internetu – powiedziała Anna Tyrała.

SKORZYSTAJĄ CAŁE SPOŁECZNOŚCI

konferencja prasowaW ramach projektu powstaną „świetlice internetowe” w Nowym Warpnie (Miejski Ośrodek Kultury, Klub Seniora), w Warnołęce i Brzózkach (świetlice sołeckie), Międzyzdrojach (Międzynarodowy Dom Kultury), Wapnicy (Szkoła Podstawowa nr 2), Gryficach, Świeszewie, Rzęskowej i Przybiernówku (świetlice wiejskie). Łącznie, do tych placówek trafią 64 zestawy komputerowe. W świetlicach prowadzone będą, przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu, szkolenia. -  Komputery trafiły już do uczestników projektu, zapewniony został również dostęp do Internetu, teraz czekamy na organizację szkoleń i działań, które pokażą uczestnikom jak skutecznie wykorzystywać w życburmistrzowieiu codziennym Internet oraz wskażą praktyczne korzyści wynikające z posiadania kompetencji cyfrowych. Skorzystają na tym całe społeczności lokalne – przekonywał Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic.

****

Projekt MEW@ Morze Cyfrowych Kompetencji jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – e-Inclusion, Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki.

Realizacja projektu zakończy się w kwietniu 2013 roku, ale Beneficjenci Końcowi z otrzymanych komputerów będą mogli korzystać pięć lat dłużej – do 30. kwietnia 2018 r.

Zobacz także:


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki