O projekcie

 
Cel: Projekt MEW@ - Morze Kompetencji Cyfrowych ma na celu likwidację barier dostępu do treści i usług Internetu oraz uzyskanie przez rodziny i ich rodziców kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych do życia i pracy w otoczeniu rozwiązań ICT.
 
Lider projektu: Urząd Gminy Nowe Warpno
 
 
Finansowanie: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Czas realizacji: 1 listopada 2010 r. - 30 kwietnia 2013 r.

Opis: Projekt przyczyni się do zwiększenia umiejętności informatycznych, a tym samym zmniejszenia skali wykluczenia cyfrowego mieszkańców gmin: Nowe Warpno, Gryfice oraz Międzyzdroje. W trakcie trwania projektu, 90 rodzin otrzyma bezpłatnie komputery z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych z zakresu obsługi komputera, poruszania się w świecie Internetu i komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, zostaną zorganizowane „świetlice internetowe”, do których dostęp będą mieli wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki